Реклама в Google
99лв. Реклама в точния момент
Рекламен бюжет / мин. 50лв.
Проучване
Изработка на кампания
Рекламно послание
Определяне на ключови думи
Ефективно таргетиране
Управление и оптимизация
Анализ на резултатите
Реклама във Facebook
99лв. Бъди популярен
Рекламен бюджет / мин. 50лв.
Проучване
Профил на идеален клиент
Изработка на кампания
Рекламно послание
Ефективно таргетиране
Анализ на резултатите
Реклама в тематичен сайт
349лв. Бъди при своите клиенти
Реклама от 1 до 3 месеца
Проучване
Изработка на кампания
Повишаване на репутацията
Ангажираност към марката
Обратна връзка
Рекламна кампания
Договаряне Цялостна рекламна кампания
Проучване
Избор на рекламни канали
Рекламно послание
Определяне на бюджет
Анализ на резултатите